Паневритмия, здраве и благополучие

Паневритмията е част от иновативните практики в ЧОУ „Изгрев“ и Детска школа „Бялото кокиче“. Това е система от гимнастически музикални упражнения, която съчетава влиянието на ритмично движение, музика, … Отвори >>