Принципи и понятия в Слънчевата педагогика

Видеото е част от семинара по Слънчева педагогика. В лекцията Слав Славов разказа за принципите и понятията в Слънчевата педагогика. Приятно гледане 🙂 Още видео материали от семинарите … Отвори >>

Методи в Слънчевата педагогика

Видеото е част от семинара по Слънчева педагогика. В него Светла Славова представя методите на Слънчевата педагогика Приятно и ползотворно гледане 🙂     Още видео материали от … Отвори >>

Седемте космични принципа

  В лекция на Светла Славова разказва за седемте космични принципа и тяхното отражение в Слънчевата педагогика и в живота като цяло. Видеото е част от обучението по Слънчева педагогика за родители … Отвори >>

Живата природа в Слънчевата педагогика

  Видеото е част от обучителния семинар по Слънчева педагогика. В този откъс Слав Славов говори за значимостта и въздействието на разумната жива природа. Приятно гледане и се надяваме да … Отвори >>

Музикални упражнения – видео от семинара по Слънчева педагогика

Всички семинари по Слънчева педагогика започваме и свършваме с музика. Всеки ден в училище „Изгрев“ неизменно присъства музиката,  защото  тя е начин за правилно организиране на материята, за правилно организиране … Отвори >>

Семинар по Слънчева педагогика 2016 – част 1

Принципите на Слънчевата педагогика се прилагат успешно в детска школа “Бялото кокиче” и в училище “Изгрев”. Организираме допълнителни курсове, защото вярваме, че лъчите на тази методика  е добре … Отвори >>