Училището – дом на слънчевото детство

Училището - дом на слънчевото детство

Частно основно училище „Изгрев“ е открито със заповед на Министъра на образованието № РД 14-13 от 19.02.2015 година.  Частно основно училище „Изгрев“ изпълнява ДОИ (държавни образователни изисквания) на … Отвори >>

Такси

Такси

Посочените такси са валидни за учебната 2020/2021 Такса прием и записване Такса прием и записване: 100 лв. Включва административни дейности по първоначален прием на ученика, диагностика и изготвяне … Отвори >>

Прием и записване

В частно основно училище „Изгрев“ могат да бъдат записани всички деца, независимо от тяхната раса, религия, националност, етнически произход и пол. Прием За прием Ви молим да попълните … Отвори >>

История

Частно основно училище „Изгрев“ е открито през 2015 г., като следва традициите и педагогическия подход на учителите в детската школа за природосъобразен и здравословен начин на живот „Бялото … Отвори >>

Най-често задавани въпроси

Най-често задавани въпроси

1. Какво включва таксата за обучение? Таксата включва:   Обучение учебни часове по учебните предмети от задължителната подготовка;   учебни часове по учебните предмети от задължителноизбираемата подготовка;   … Отвори >>

Слънчева педагогика

В Частно основно училище „Изгрев“ се прилагат методите на слънчевата педагогика за здравословен и природосъобразен начин на живот, основан на идеите на Учителя Петър Дънов за обучение и … Отвори >>

Музика

Човекът е създаден по законите на природната музика. За него тя е едно вътрешно състояние и в същото време връзка с цялата разумна природа. В този смисъл развитието … Отвори >>

Паневритмия

Паневритмия

Паневритмията е система от гимнастически музикални упражнения, които се изпълняват по двойки, групово, на открито и винаги в съчетание с хармонизираща психиката музика. Тя съчетава по уникален начин … Отвори >>