На фокус
 
Прием 2019/2020 и месец на отворените врати
Снежина Стойчева - за ценността на музиката в процеса на обучение и възпитание
Следваща
КЪСМЕТ
Учителите и Слънчевата педагогика
Предишна

Слънчева музика в двора на училището

Снежи и Алекс – учители по музика изпълняват песента от Панверитимията „Запознаване“ пред родители и деца в първия ден на отворени врати на 30.05.2015 г.

Музиката е един от най-хубавите начини хората да се сближават и общуват хармонично. Затова утрото при нас е винаги музикално.