На фокус
 
Прием за учебната 2018/2019 в училище „Изгрев“
Театър "На път с Капчо и Капчица"
Следваща
КЪСМЕТ
ВЪЛШЕБНА ВЕЧЕР ЗА РОЖДЕСТВО
Предишна

ЗАЕДНО – ЗА ОТКРИВАНЕ НА НОВОТО УЧИЛИЩЕ