На фокус
 
Прием 2019/2020 и месец на отворените врати
СЛЕДОБЕДНО ПАРТИ
Следваща
КЪСМЕТ
ГРАДИНАРСТВО И ВЪЗПИТАНИЕ
Предишна

АТЕЛИЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ПЕДАГОГИКА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ПЕДАГОГИКА В СЕДМИЦАТА НА ВОДАТА –
МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА“