СЛЪНЧЕВА ПЕДАГОГИКАЗапочват обучителни семинари „Слънчева педагогика“, с методи за възпитание и обучение, основани на идеите и принципите на 
Учението на Учителя Петър Дънов.
„Слънчева педагогика“ е система за възпитание и самовъзпитание, която носи светлина в ума, топлина в сърцето и сила на волята. Има практическа насоченост към здравословен и природосъобразен начин на живот с индивидуални и групови занимания; дихателни и физически упражнения, упражнения за развитие на  добродетелите и др.
Семинарите ще се проведат в София, ул. 6-ти Септември № 37 (вътрешен двор), Есенс център.
Записване при обучителите:
Детска школа „Бялото кокиче“
София 1113
кв. Изгрев, ул. „Генерал Щерю Атанасов“ № 2
http://www.bialotokokiche.com, bialoto.kokiche@gmail.com
0896669767 ¤ 0896669769

Слав Славов
Светла Славова
Александър Стойчев
Такса за участие : 80 лв /за целия цикъл от 6 семинара; вкл. наем зала, консумативи и материали/
Брой участници : 28
Продължителност : 6 еднодневни семинара /събота или неделя/
Време : февруари – юли 2014
Краен срок за записване : 7 февруари 2014
Първи встъпителен семинар: 9 февруари 2014, от 9.00 до 17.00 часа