На фокус
 
Прием за учебната 2018/2019 в училище „Изгрев“
Работата с природни материали е връзката ни с Природата, когато сме в стаята за приложни изкуства.
Следваща
КЪСМЕТ
Явленията от Природата трябва не само да се преведат на детския език, но и да се покажат, да се пипнат и да се ... вкусят :-)
Предишна

С общи усилия всичко е възможно :-)