На фокус
 
Упражнения за волята
Такси
Следваща
КЪСМЕТ
Записване
Предишна

Общи правила

Общи правила

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

1. Настоящите Общи правила определят отношенията между РОДИТЕЛИТЕ и ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“;

2. ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“ организира и провежда своята основна дейност с деца от 3 до 6 годишна възраст, като осигурява необходимата материално-техническа база и персонал за нормалното протичане на възпитателния процес;

Предоставените услуги са в образователно-възпитателната сфера по методите на Учителя Петър Дънов, с цел подпомагане развитието на децата чрез грижата на родителите и педагозите, чрез организиране на хармонична педагогическа среда, популяризиране на педагогическия опит и общуването с природата, както и всяка друга, незабранена от законите образователна и възпитателна дейност;

3. Учебният сезон започва ежегодно на 1.09 и завършва на 15.07 следващата година. ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“ не работи през време на националните празници и извънредно обявените почивни дни, както и на 22-ри март (денят се отбелязва като патронен празник на детската школа и на училище „Изгрев“ и е неучебен за деца и учители);

4. Организационната структура на ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“ се състои от управител и преподаватели – възпитатели;

5. Работното време на ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“ е от 08.00 часа до 17.00 часа, ежедневно, без събота и неделя;

ПРИЕМ НА ДЕЦА

6. В ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“ се приемат само здрави деца от 3 до 6 годишна възраст;

7. Децата се приемат въз основа на писмено попълнено заявление.

 

РОДИТЕЛИ

8. Родителите съдействат на възпитателната работа в ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“ по отношение на своите деца, ако те с поведението си застрашават останалите или повреждат материално-техническото оборудване на детската школа;

9. Родителите водят в детската школа детето в такова здравословно състояние, което не представлява заплаха за здравословното състояние на другите деца; В случай на прекарано инфекциозно или заразно заболяване, възстановяването на посещенията в детската школа се придружава с представянето на заверен от лекар документ, за доказано клинично здраве на детето. По препоръка на контролните органи на здравето /РЗИ/, такъв документ може да бъде изискан и за останалите деца в школата.

10. При записване на детето в ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“, родителите представят следните вещи, необходими за престоя на детето:

Комплект дрешки, шишенце за вода, сандвич или друг тип храна, пантофки, шапка за слънце, хавлийка, памперси/при необходимост/, любим предмет или играчка, дъждобран, пакет сухи и мокри кърпички;

11. Родителите се съобразяват с работното време на ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“;

12. Родителите уведомяват своевременно Управителя на ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“, ако настъпят промени в здравословното състояние на детето.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“

13. Персоналът на ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“ се грижи за всяко дете и му съдейства в провеждането на всички дейности в посоченото работно време. Заниманията, които детската школа предлага, са съобразени с учебните планове на преподавателите, с индивидуалните и групови потребности на децата;

14. ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“ се задължава да осигури нормални, здравословни и безопасни условия за труд и работа с децата;

15. ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“ се задължава да уведомява родителите за възникнали проблеми с детето, за неговото поведение през деня и за начина му на общуване с другите деца;

16. ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“ периодично организира родителски срещи за информация на родителите;

17. ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“ предлага допълнително платени дейности, които не влизат в задължителната програма на децата. Посещенията на тези дейности става по желание на родителите;

Общите правила са приети и задължителни за двете страни – персонала на ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“ и РОДИТЕЛИТЕ, и са неразделна част от договорните отношения. Общите правила влизат в сила от 01.09.2014 г.