На фокус
 
Прием за учебната 2018/2019 в училище „Изгрев“
Ден на отворените врати за прием 2016/2017 г.
Следваща
КЪСМЕТ
Общи правила
Предишна

Такси

Такси

Часова – 6.00 лв /с ДДС/;

Дневна – 24.00 лв /с ДДС/;

Седмична – 120.00 лв /с ДДС/;

Месечна /целодневна/ – 400.00 лв /с ДДС/;

Месечна /полудневна/ – 260.00 лв /с ДДС/;

Първоначална еднократна такса за материали – 60 лв. /с ДДС/ за целия сезон /на една или две вноски в началото/

Отстъпки:

  • При заплащане на таксата за цялата година – 5% отстъпка;
  • За второ дете от същото семейство – с 15% отстъпка /месечна и годишна  такса/.

 

Допълнителни уточнения:

  • Родителите заплащат месечната такса между 1 и 5 число на съответния месец;
  • Всички родители, заявили желание за включване на детето в заниманията на ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“, сключват договор /по образец/ за извършваните педагогически услуги.