Такси

Такси

Часова – 6.00 лв /с ДДС/;

Дневна – 24.00 лв /с ДДС/;

Седмична – 120.00 лв /с ДДС/;

Месечна /целодневна/ – 400.00 лв /с ДДС/;

Месечна /полудневна/ – 260.00 лв /с ДДС/;

Първоначална еднократна такса за материали – 60 лв. /с ДДС/ за целия сезон /на една или две вноски в началото/

Отстъпки:

  • 5 % отстъпка от таксата при еднократно заплащане в срок до 30.06.2019 г.
  • 5 % отстъпка от таксата за второ и 10 % за всяко следващо дете.

Допълнителни уточнения:

  • Родителите заплащат месечната такса между първо и пето число на съответния месец.
  • Таксите за обучение не включват хранене на децата.
  • Всички родители, заявили желание за включване на детето в заниманията на ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“, сключват договор /по образец/ за извършваните педагогически услуги.
  • Договорът влиза в сила след заплащане на еднократна предварителна вноска в размер на 400 лв.
  • За сезон 2019-2020 г. договорите се сключват в срок до 30.04.2019 г.