На фокус
 
Прием за учебната 2018/2019 в училище „Изгрев“
Ден на отворените врати за прием 2016/2017 г.
Следваща
КЪСМЕТ
Общи правила
Предишна

Такси

Такси

Часова – 6.00 лв /с ДДС/;

Дневна – 24.00 лв /с ДДС/;

Седмична – 120.00 лв /с ДДС/;

Месечна /целодневна/ – 400.00 лв /с ДДС/;

Месечна /полудневна/ – 260.00 лв /с ДДС/;

Първоначална еднократна такса за материали – 60 лв. /с ДДС/ за целия сезон /на една или две вноски в началото/

Отстъпки:

  • 5 % отстъпка от таксата при еднократно заплащане в срок до 15.06.2018 г.
  • 5 % отстъпка от таксата за второ и 10 % за всяко следващо дете.

Допълнителни уточнения:

  • Родителите заплащат месечната такса между 1 и 5 число на съответния месец;
  • Всички родители, заявили желание за включване на детето в заниманията на ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“, сключват договор /по образец/ за извършваните педагогически услуги.