На фокус
 
Прием 2019/2020 и месец на отворените врати
Училището - дом на слънчевото детство
Следваща
КЪСМЕТ
Творческо развитие
Предишна

Училище за родители

 

Училище за родители

Училището за родители се провежда периодично за всеки учебен срок, като предварително се информират родителите за мястото, часа, темата и формата на провеждане. В него се разясняват принципите на образование и възпитание според Слънчевата педагогика; дават се общи и индивидуални указания при необходимост от педагогически консултации.