На фокус
 
Ден на отворени врати в училище „Изгрев“ на 11.02.2017 (събота)
История
Следваща
КЪСМЕТ
Такси
Предишна

Прием и записване

Прием и записване

В частно основно училище „Изгрев“ могат да бъдат записани всички деца, независимо от тяхната раса, религия, националност, етнически произход и пол.

Открит е  приемът за учебната 2017 – 2018 г. от подготвителен до седми клас. Може да попълните заявление за кандидатстване онлайн или да се свържете с нас на тел: 0882 369 240 или 0896 669 767.

Процедурата по кандидатстване и прием включва:

  1. Попълване на заявление за кандидатстване в частно основно училище „Изгрев“ – по образец
  2. Среща на родителите и детето (децата) с Директора на училището или с упълномощено от него лице;
  3. Представяне на необходимите документи за кандидатстване: копие от акт за раждане, удостоверение за завършен подготвителен клас/за прием в първи клас/, удостоверение за преместване/за прием след първи клас/, имунизационен паспорт, лична здравна профилактична карта;
  4. Разглеждане на кандидатурата и мотивите за прием;
  5. Подписване на договор за обучение и заплащане на първа вноска такса обучение;
  6. Записване.

Решението за прием се основава на интервю с родителите и детето, като се съблюдава наличието на :

  • готовност на ученика за постъпване в съответния клас;
  • съвместимост между критерии и очаквания на родител и училище;
  • декларация за запознатост и съгласие за приложение на здравната програма на училището, чрез методите на слънчевата педагогика.

За повече информация и записвания може да се свържете с нас чрез контакти на училище „Изгрев“.