Нормативни документи

Предоставяме на разположение на всички заинтересувани документите, които училище „Изгрев“ изготви за учебната 2019/2020 г. Може да разгледате  и свалите от следните линкове: