На фокус
 
Прием 2019/2020 и месец на отворените врати
Упражнение с думи и движения
Следваща
КЪСМЕТ
Ден на отворени врати в училище "Изгрев" на 11.02.2017 (събота)
Предишна

Опера в училище

За слънчевата педагогика е много ценно родителите да участват активно в училищния живот. Така процесът на възпитание е много по-цялостен и единен. Много е радостно не само децата да разкриват своите таланти в училище, но и техните родители.

Едни такива родители  – Гиргина Гиргинова и Владимир Попов, които са оперни певци по професия, по много увлекателен и достъпен начин разказаха и показаха на децата какво представлява оперното изкуство.

Вижте и вие: