Заявление за прием

Заявлението се попълва от родители, чиито деца посещават или желаят да посещават детска школа „Бялото кокиче“. Благодарим Ви предварително за отделеното време да отговорите на всички въпроси. Поставяме ги, защото те ни дават ценна информация при първоначалния прием и разпределението му в точната възрастова група.

Молим ви да попълните формуляра онлайн, след което ще го разпечатаме и ще ви го предоставим и на хартиен носител.