Дневен режим

Дневен режим

8.00 – 9.30 – прием на децата / свободни занимания и игри
9.30 – 10.00 – занятия по модули
10.00 – 10.15 – гимнастика и дишане
10.15 – 10.30 – закуска плод
10.30 – 11.00 – подготовка за разходка
11.00 – 12.00 – разходка
12.00 – 12.30 – обяд
12.30 – 13.30 – свободни занимания и игри
13.30 – 16.00 – занимания по модули и индивидуални обучения – музика, живата природа, изкуства, роден език, астрономия и астрология, числа и фигури

15:00 – 15:30 – следобедна закуска
16.00 – 17.00 – свободни занимания и игри
17.00 изпращане на децата