История

Частно основно училище „Изгрев“ е открито през 2015 г., като следва традициите и педагогическия подход на учителите в детската школа за природосъобразен и здравословен начин на живот „Бялото кокиче“.  В нея от 2011 година  комплексно се прилагат методите на слънчевата педагогика, основани върху хармонията и свободното общуване между учители и ученици, между хората и природата. Децата да започват деня с музика, дихателни и гимнастически упражнения, Паневритмия и вкусни плодове.

Училище „Изгрев“ има мисията да продължи и надгради постигнатото в детската школа, създавайки хармонично и природосъобразно пространство за обучение и възпитанието на децата в предучилищна и училищна възраст.

 

Методиката на слънчевата педагогика е структурирана на основата на културно-историческото наследство, оставено от учителя Петър Дънов.

 

НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТО:

Учителя и децата

Идеята за детски клуб в селището „Изгрев“ /днешен кв. Изгрев/ се реализира през 30-те години на 20 век и получава своята реализация след разговор с Учителя Петър Дънов. Намират се подходящи свободни дървени помещения и майките са поканени на родителска среща. Те радушно посрещат идеята и задружно определят деня на откриването на детския клуб.
От този ден, три пъти седмично, детският клуб е отворен. Децата идват в клуба през свободното си време и се занимават с пеене, музика, творчески игри, издава се детски вестник, организират се детски екскурзии сред природата, педагозите на практика прилагат новите идеи за работа с деца в обучението и възпитанието.

Интересен опит с прилагане на методите и упражненията от слънчевата педагогика е създадената през 1947/1948 година детска колония за деца от цяла България – по инициатива на Георги Тахчиев и с помощта на Кина Тахчиева. „Колонията в Мъглиж” е с долна възрастова граница от второ отделение (втори клас). Всички стават рано, пеят, играят паневритмия, свирят, живеят в пълна хармония и приятелство – основа на новата педагогика. Трудностите посрещат спокойно и с песен. Ръководителят на колонията Г. Тахчиев и музикантката Мария Златева, която води заниманията по музика, беседват често с децата с различни възпитателни цели. Споменът за детската колония в Мъглиж остава и до днес в участниците в това опитно училище.

Организирана работа с деца и незабравими спомени остават и от детските лагери в гр. Троян през 90 – те години на миналия век. Тези лагери продължават и сега с децата от детската школа и училище „Изгрев“.

Методите на обучение и възпитание, са прилагани вече близо 90 години от педагози в различни училища и градове на страната. Първите учители, положили основата на Слънчевата педагогика са:

Боян Боев
Боян Боев
Весела Несторова
Весела Несторова
Милка Периклиева
Милка Периклиева
Невена Неделчева
Невена Неделчева
Олга Блажева
Олга Блажева
Олга Славчева
Олга Славчева