Прием

Прием и записване

Прием и записване

В частно основно училище „Изгрев“ могат да бъдат записани всички деца, независимо от тяхната раса, религия, националност, етнически произход и пол.

Прием

За прием Ви молим да попълните заявление за кандидатстване   и ние ще се свържем с вас или да се обадите на тел: 0896 66 97 67.

Заявления могат да се попълват и за 2018-2019 учебна година.

Процедурата по кандидатстване и прием включва:

 1. Попълване на заявление за кандидатстване в частно основно училище „Изгрев“ – по образец
 2. Среща на родителите и детето (децата) с Директора на училището или с упълномощено от него лице;
 3. Представяне на необходимите документи за кандидатстване: копие от акт за раждане, удостоверение за завършен подготвителен клас/за прием в първи клас/, удостоверение за преместване/за прием след първи клас/, имунизационен паспорт, лична здравна профилактична карта;
 4. Разглеждане на кандидатурата и мотивите за прием;
 5. Подписване на договор за обучение и заплащане на първа вноска такса обучение;
 6. Записване.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ:

 1. Деца завършили ДШ „Бялото кокиче“
 2. Деца завършили подготвителен клас в ЧОУ „Изгрев“
 3. Братя и сестри на възпитаници на ДШ „Бялото кокиче“ или на ЧОУ „Изгрев“
 4. При сключен договор за обучение в ЧОУ „Изгрев“
 5. Деца на служители на ДШ „Бялото кокиче“ или на ЧОУ „Изгрев“
 6. Деца близнаци
 7. Деца живеещи в близост до училището
 8. Деца на инвалиди, живеещи в близост до училището
 9. Деца със СОП
 10. Разговор с родителите и детето

Решението за прием се основава на интервю с родителите и детето, като се съблюдава наличието на :

 • готовност на ученика за постъпване в съответния клас;
 • съвместимост между критерии и очаквания на родител и училище;
 • декларация за запознатост и съгласие за приложение на здравната програма на училището, чрез методите на слънчевата педагогика.

За повече информация и записвания може да се свържете с нас чрез контакти на училище „Изгрев“.