Прием

Такси

Такси

Посочените такси са валидни за учебната 2020/2021

Такса прием и записване

Такса прием и записване: 100 лв. Включва административни дейности по първоначален прием на ученика, диагностика и изготвяне на индивидуален профил на детето. Таксата е еднократна за целия период на обучение в училището и не подлежи на възстановяване.
Децата от детска школа „Бялото кокиче“ са освободени от такса прием.

Такса материали

Такса материали: 100 лв. Заплаща се в началото на учебната година или на две вноски в началото на всеки учебен срок.

Такса обучение

Подготвителен клас, начален етап и прогимназиален: 6800 лв. годишно за учебна 2020/2021.
За децата, посещавали детска школа „Бялото кокиче“: 5% отстъпка от обявената такса.

Таксата включва:

 • Обучение
  – учебни часове по учебните предмети от задължителната подготовка;
  – учебни часове по учебните предмети от избираемата подготовка;
  – учебни часове по учебните предмети от факултативната подготовка;
  – допълнителен брой часове по чужд език;
  – допълнителен брой часове по музика;
  – целодневна организация на учебния ден /следобедни занимания/;
  – обучение в основните принципи на здравословния и природосъобразен начин на живот;
 • Ателиета – тъкане, грънчарство, градинарство, дърворезба;
 • Медицинско обслужване;
 • Учебници;

Допълнително се заплащат по желание на родителите:
– учебни материали и помагала;
– допълнителни занимания и спорт извън училището;
– транспорт;
– храна;
– други дейности и услуги – ваканционни занимания, лагери, съботни и неделни занимания и др.;

– лятна занималня /след края и преди началото на учебната година/ – до 30 юни и от 1 септември.

Начини и срокове за плащане на такса обучение:

 • Еднократно – до 30.05.2020 г.;
 • С първоначална вноска /към дата на сключване на договора/ и 9 допълнителни равни месечни вноски, платими от 1-во до 10-то число на текущия месец, считано от месец септември 2020 г.;
 • По индивидуално договаряне.

Отстъпки:

 • 5 % отстъпка от таксата при еднократно заплащане в срок до 30.05.2020 г.
 • 5 % отстъпка от таксата за второ и 10 % за всяко следващо дете.

Такса транспорт

Възможности за транспорт до училище “Изгрев”:

 • Транспорт от и до дома на Ученика;
 • Транспорт от определена спирка на обществения превоз.

Годишната такса за транспортиране на ученик се определя в началото на учебната година и възлиза приблизително на 220 лв.* месечно, които могат да се изплатят еднократно или с равни месечни вноски.

Таксата за транспорт се заплаща допълнително към училището.

* При увеличение на цените на горивата, посочените цени ще бъдат завишени със съответните проценти.

Такса допълнителни дейности

Спорт и допълнителни дейности за творческо развитие

Преди началото на учебната година се представя подробна информация за видовете спорт и допълнителните дейности, организацията, транспорта и финансовите условия.

Ако имате необходимост от допълнителни детайли, моля, свържете се с нас на:

тел: 0896 66 97 67

e-mail: [email protected]