Библиотека

Сборник „Слънчевите песни за деца“

DSC_7304
DSC_7303
DSC_7298
DSC_7288

Духът има връзка с музикалността. Добрият човек е музикален. Умният човек е музикален. Силният човек е музикален. Всичко хубаво, всичко красиво е свързано с музиката. Трябва да знаете, че в музиката се образуват всички добродетели. Тя е основата.

Учителя Петър Дънов

Скъпи родители, учители и деца (малки и големи),

Пред вас е първият сборник с песни на слънчевата педагогика. Това е педагогическа система, изградена на основата на идеите и насоките за възпитание и образование, дадени от Учителя Петър Дънов. Нейна основна цел е развиване и проявление на добродетелите, дарбите и способностите, заложени в човешката душа. За да може това да се случи, е необходимо да се създадат подходящи вътрешни и външни условия. Също както едно цвете, за да цъфти и да се развива, има нужда от определени условия – почва, осветеност, влажност, така и за да може детето да прояви добродетелите, които носи, са необходими съответни педагогически условия. Музиката има много важна роля в създаването на подходяща вътрешна среда във всеки човек, поради което е един от основните методи в слънчевата педагогика.

Музиката е метод, чрез който се внасят ония елементи, които са необходими за човешката воля, за човешкото сърце, за човешкия ум. Тя е среда, през която трябва да минат тия сили.

Съвременната музикална среда е изключително разнообразна и разнопосочно въздействаща върху чувствата, мислите, характера, моралните нагласи и т.н. Децата са силно възприемчиви, те се свързват емоционално както с музиката, която слушат и изпълняват, така и с посланията, идеите и ценностите, които тя носи, а това прави отговорността на семейството, училището и обществото като цяло много по-голяма.

Според слънчевата педагогика възпитанието е в пряка връзка със силите на природата. Цялата природа звучи – вятърът, изворчето, морето, птиците, пчелите, щурците – всичко в природата има свой глас и когато се научим да се вслушваме в него, той уравновесява нашия вътрешен свят. Песните, които пеем с децата, създават и подхранват в тях стремеж към един висок идеал. Те им говорят чрез образи и символи, с езика на човешката душа.

Песните на Учителя Петър Дънов са най-добър пример в това отношение и са основа за работата ни с музиката. Те са изпълнени с живи образи, картини и цветове, въплътени в единство на мелодия и текст. В това издание някои от тях са разширени със своеобразен детски превод на вложената в оригинала идея. Децата ги пеят с вдъхновение и радост, влизат в този хармоничен свят и малко по малко той оживява в тях – става храна за висшата им същност, среда за изява на доброто, за проява на съзнание и разумност, за пълноценен и здрав живот.

Знанието и разсъжденията придобиват истинска ценност, когато намират приложение, и то приложение, в което има творчество. Идеите за музиката и човека, заложени в слънчевата педагогика, са основа и вдъхновение за създаване на много от песните в този сборник. Някои от тях са написани преди почти век, а други – в близките години, но всички са свързани от общ идеал и разбиране за възпитанието.

Част от песните на Учителя Петър Дънов и на други автори от началото на миналия век са транспонирани, с цел да бъдат по-близки до гласовите възможности на децата. Указаните в сборника темпа и метрономни означения са ориентировъчни и препоръчителни. Някои от текстовете са публикувани в съкратен вариант.

В сборника са включени и песни в аранжимент за два гласа. Те са свързани с идеята за хармонията – съответствие и съзвучие не само между музикалните тонове, а и между мислите, чувствата и постъпките на отделния човек, както и в отношенията между хората. Многогласното пеене се прилага като метод, развиващ мисълта, разширяващ съзнанието и подпомагащ общуването с другите.

В края на сборника е поместена музикална приказка, въплъщаваща идеите на слънчевата педагогика, която е поставена за първи път на сцена през май 2017 г. Надяваме се, че тя ще намери нови приятели във ваше лице и ще ви донесе толкова радост, вълнение и вдъхновение, колкото на нас и малките певци-актьори.

Музиката е свят на хармония. Когато мислите на човека са хармонични и чувствата му са мелодични, тогава волята му може да се прояви правилно. Когато децата пеят, когато ние пеем, сътворяваме хармония в нас и в света около нас. Така той става по-красив, по-чист и по-добър. Вярваме, че всеки от вас ще намери тук своята песен, мисъл, идея, която да му отвори вратата към най-доброто в себе си.

Всеки може да бъде красив, ако може да внесе една хубава мисъл, една музикална мисъл в ума си, ако може да внесе музикални чувства в сърцето си, ако може да внесе една музикална мекота в душата си, ако може да внесе една музикална сила в духа си.

Ако желаете да се сдобиете със сборника с песни, може да го направите оттук: