Библиотека

Учителя за образованието

uchitelq-obrazovanieto8_V1

“Учителя за образованието” е една от книгите, които стоят в основата на Слънчевата педагогика и която е безценен извор за работата  с деца. Тя е съставена от Боян Боев, койро е педагог и учен с богати интереси, намерили своя израз в публикации от областта на историята, културата, педагогиката, психологията, биологията и др

Вярваме, че книгата е полезна, както за учители, така и родители, защото процесът на развитие и възпитание на едно дете е грижа и отговорност на всички ни и колкото повече познания имаме, толкова по-цялостно и единно можем да прилагаме, така че ние и нашите деца да бъдем по-добри хора.

В книгата са събрани:

  • Основни образователни принципи;
  • Периоди в развитието на детето – 0-7 г., 7-14 г., 14-21 г. и подходящите образователни и възпитателни методи за всеки един от тях;
  • Предназначението на музиката и Паневритмията в образованието;
  • Мисията на майката;
  • Природособразен начин на живот.

Книгата може да бъде намерена в електронен вариант в интернет, ако желаете да я имате на хартиен носител, може да я поръчате тук: