Библиотека, Блог

Слънчева педагогика

В тази книжка са събрани и систематизирани мисли и идеи от Учителя Петър Дънов за хармоничното възпитание и самовъзпитание. Подходяща е за въведение  и набелязване на основните посоки  в Слънчевата педагогика и вдъхновение

Част от предговора:Слънчева педагогика

Образованието и възпитанието винаги са занимавали будните умове на епохите и времената, защото са свързани с най-скъпото и милото за човека – децата. Христос се обръща към нас с думите: „Оставете децата, и не ги възпирайте да дойдат при Мене, защото на таквизи е царството небесно.“
Образоването и възпитанието, независимо от разбиранията и обратите на историята, са били и ще бъдат светлият идеал в живота и душите на хората. Те са служители на онези природни закони, които движат прогреса и еволюцията.
В една търпелива последователност от над 40 години и хиляди проведени беседи, лекции, разговори, срещи и житейски ситуации, Учителя Петър Дънов, като един велик художник оформя картината на Новото Учение, на онова светло и красиво бъдеще, което очаква човешките души. В композицията на тази картина особено ясно се открояват два образа – този на учителя и ученика. По своята същност, Новото или Божественото Учение, както го нарича Учителя, е една необикновена по своя род педагогическа среда, която е в основата на отношенията между Бога и човека, между човека и Природата, между учителя и ученика.Образованието и възпитанието винаги са занимавали будните умове на епохите и времената, защото са свързани с най-скъпото и милото за човека – децата. Христос се обръща към нас с думите: „Оставете децата, и не ги възпирайте да дойдат при Мене, защото на таквизи е царството небесно.“
Образоването и възпитанието, независимо от разбиранията и обратите на историята, са били и ще бъдат светлият идеал в живота и душите на хората. Те са служители на онези природни закони, които движат прогреса и еволюцията.
В една търпелива последователност от над 40 години и хиляди проведени беседи, лекции, разговори, срещи и житейски ситуации, Учителя Петър Дънов, като един велик художник оформя картината на Новото Учение, на онова светло и красиво бъдеще, което очаква човешките души. В композицията на тази картина особено ясно се открояват два образа – този на учителя и ученика. По своята същност, Новото или Божественото Учение, както го нарича Учителя, е една необикновена по своя род педагогическа среда, която е в основата на отношенията между Бога и човека, между човека и Природата, между учителя и ученика.